Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
EmreCan231

Mali Müşavir Ne İş Yapar? Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Defter tutmak : Defter tutmak demek nedir önce onu açıklayım. Bu tanım, bir işletmenin muhasebe işlerini kaydetmektir. Muhasebe defterini işletmenin kendi muhasebecisi tutabileceği gibi, muhasebe büroları aracılığıyla dışarıdan da tutulabilir. Muhasebe büroları nasıl açılır, o başka güne kısmetse.

Mali tabloları hazırlamak : Temel mali tablolar, bilanço ve gelir tablosudur. Önceki makalemde basit bilanço anlatımı ve uygulaması yapmıştım, bilanço hakkında fikir sahibi olmak isteyen okuyabilir. Temel mali tablolar haricinde yardımcı finansal (mali) tablolar da mevcuttur. İşte sayın serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımız bu tabloları da hazırlar.

Beyannameleri hazırlamak ve onaylamak : İşletmenin beyan etmek zorunda olduğu tüm beyannameleri (KDV, muhtasar, kurumlar vergisi vs.) hazırlar ve imzalar (artık elektronik olarak). Bordro hizmeti veriyorsa SGK beyanlarını da halleder. Eline yapışacak değil

Teknik destek: Firmanın muhasebe sisteminin alt yapısını kurar. Hesap planlarını, muhasebe programı raporlarını vs. organize eder.

Denetim : Talep edilirse veya icap ederse firmalara denetim hizmeti verebilir. Kolay iş değildir aslında ama artık teknoloji ile daha rahat oluyor. Mizanı (hesap planındaki tüm hesapların bakiyelerinin göründüğü, firmanın ham karnesi, kontrolün anahtarı) koy bir taraftan, diğer taraftan versin sonuçları. Abartıyorum elbette :).

Tahkim ve bilirkişilik : Anlaşmazlık durumlarında bazen devlet kurumları kendi memurları yerine bilirkişi tabir edilen konunun uzmanına durumu havale eder. Konu ile ilgili detaylı bilgiye buradanulaşabilirsiniz.

Müşavirlik : Yaptığı bir çok şeyin dışında müşavirlik de yapar. Demek ki neymiş? Mali müşavir sadece müşavir değilmiş.


Mali Müşavir Ne İş Yapar? Resimleri

 • 3
  MUHASEBE NEDİR? NE İŞE YARAR?
Muhasebe, işletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlayan bir bilimdir. Muhasebe bir ölçme-ölçümleme mesleğidir. Bir işi, işlemi, olayı, vakayı, doğru ölçebilmemiz için o durumla alakalı her şeyin eksiksiz kaydedilmesi gerekir. Eğer mali işlemleri eksiksiz kaydetmez isek doğru ölçemeyiz. Doğru ölçemezsek, o zaman da hiçbir şey tam bir şekilde anlaşılamaz. Muhasebenin en temel işlevi mali nitelikteki olayları yazmak kayda geçirmektir. Yazmak, kaydetmek insanlık tarihi ile başlar. Yazılanlar unutulmaz, hatırlanır Eski devirlerde yaşayan insanlar taşa, deriye, tahtaya, yazmışlar. Yazılmayan şeyinde hesabı doğru tutulmaz . Sonuçları da sağlıklı olmaz. Kimse de itibar etmez. ”söz uçar yazı kalır “(atasözü) 9 ay önce

  MUHASEBE NEDİR? NE İŞE YARAR?


  Muhasebe, işletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlayan bir bilimdir. Muhasebe bir ölçme-ölçümleme mesleğidir. Bir işi, işlemi, olayı, vakayı, doğru ölçebilmemiz için o durumla alakalı her şeyin eksiksiz kaydedilmesi gerekir. Eğer mali işlemleri eksiksiz kaydetmez isek doğru ölçemeyiz. Doğru ölçemezsek, o zaman da hiçbir şey tam bir şekilde anlaşılamaz. Muhasebenin en temel işlevi mali nitelikteki olayları yazmak kayda geçirmektir. Yazmak, kaydetmek insanlık tarihi ile başlar. Yazılanlar unutulmaz, hatırlanır Eski devirlerde yaşayan insanlar taşa, deriye, tahtaya, yazmışlar. Yazılmayan şeyinde hesabı doğru tutulmaz . Sonuçları da sağlıklı olmaz. Kimse de itibar etmez. ”söz uçar yazı kalır “(atasözü)

Mali Müşavir Ne İş Yapar? Sunumları

Mali Müşavir Ne İş Yapar? Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Mali Müşavir Ne İş Yapar? Ek Bilgileri

 • 4
  9 ay önce

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleği 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile düzenlenmiştir.
  3568 sayılı meslek yasasının amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek üzere Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğini, hizmetlerini ve mesleki kuruluşları düzenlemek.
  Bu Kanun hükümlerine göre meslek icrasına hak kazananlara 'Serbest Muhasebeci Mali Müşavir', 'Yeminli Mali Müşavir' denir.
  MESLEĞİN KONUSU
  Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik ile ilgili düzenlemeler 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nda yer almaktadır. Kanun'un 2. maddesinde mesleğin konusu düzenlenmiştir. 2. maddesinin (A) fıkrasına göre muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu:
  Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
  a- Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak. 
  b- Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
  c- Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. 
  Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali müşavir denir.
  3568 sayılı Kanun'un 2. maddesinin (B) fıkrasına göre yeminli mali müşavirlik mesleğinin konusu: 
  (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanında Kanun'un 12. maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır.
  Yeminli mali müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.
  Meslek Mensubunun yaptığı işler:
  – Serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydeder,
  – Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler,
  – Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir, özel kurumların Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini düzenler,
  – Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurar, geliştirir, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenler veya bu konularda danışmanlık yapar,
  – Belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapar, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş bildirir, rapor düzenler, tahkim, bilirkişilik vb. işleri yapar,
  – Vergi, fon, gecikme faizi ve cezalar hakkındaki uyuşmazlık işlerini çözümler,
  – Şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemlerini yerine getirir,
  – Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda, sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi vb. konularda bilirkişilik yapar,
  – Kamu kurumları ile teşebbüs ve işletme sahipleri arasında hakemlik yapar,
  – Fizibilite raporları hazırlar (Yatırımlar,ilaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi, sermaye piyasası kurulu ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, fon kaynaklı kredilere ilişkin tespit işlemlerinde vb.).
  MUASEBE NEDİR? NE İŞE YARAR?
  Muhasebe, işletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlayan bir bilimdir.
  Muhasebe bir ölçme-ölçümleme mesleğidir. Bir işi, işlemi, olayı, vakayı, doğru ölçebilmemiz için o durumla alakalı her şeyin eksiksiz kaydedilmesi gerekir. Eğer mali işlemleri eksiksiz kaydetmez isek doğru ölçemeyiz. Doğru ölçemezsek, o zaman da hiçbir şey tam bir şekilde anlaşılamaz.
  Muhasebenin en temel işlevi mali nitelikteki olayları yazmak kayda geçirmektir. Yazmak, kaydetmek insanlık tarihi ile başlar. Yazılanlar unutulmaz, hatırlanır Eski devirlerde yaşayan insanlar taşa, deriye, tahtaya, yazmışlar. Yazılmayan şeyinde hesabı doğru tutulmaz . Sonuçları da sağlıklı olmaz. Kimse de itibar etmez
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleği 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile düzenlenmiştir.
  3568 sayılı meslek yasasının amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek üzere Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğini, hizmetlerini ve mesleki kuruluşları düzenlemek.
  Bu Kanun hükümlerine göre meslek icrasına hak kazananlara ‘Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’, ‘Yeminli Mali Müşavir’ denir.

  MESLEĞİN KONUSU


  Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik ile ilgili düzenlemeler 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nda yer almaktadır. Kanun’un 2. maddesinde mesleğin konusu düzenlenmiştir. 2. maddesinin (A) fıkrasına göre muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu:
  Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
  a- Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
  b- Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
  c- Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.
  Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali müşavir denir.
  3568 sayılı Kanun’un 2. maddesinin (B) fıkrasına göre yeminli mali müşavirlik mesleğinin konusu:
  (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanında Kanun’un 12. maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır.
  Yeminli mali müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.

  Meslek Mensubunun yaptığı işler:


  – Serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydeder,
  – Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler,
  – Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir, özel kurumların Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini düzenler,
  – Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurar, geliştirir, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenler veya bu konularda danışmanlık yapar,
  – Belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapar, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş bildirir, rapor düzenler, tahkim, bilirkişilik vb. işleri yapar,
  – Vergi, fon, gecikme faizi ve cezalar hakkındaki uyuşmazlık işlerini çözümler,
  – Şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemlerini yerine getirir,
  – Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda, sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi vb. konularda bilirkişilik yapar,
  – Kamu kurumları ile teşebbüs ve işletme sahipleri arasında hakemlik yapar,
  – Fizibilite raporları hazırlar (Yatırımlar,ilaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi, sermaye piyasası kurulu ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, fon kaynaklı kredilere ilişkin tespit işlemlerinde vb.).

  MUHASEBE NEDİR? NE İŞE YARAR?


  Muhasebe, işletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlayan bir bilimdir.
  Muhasebe bir ölçme-ölçümleme mesleğidir. Bir işi, işlemi, olayı, vakayı, doğru ölçebilmemiz için o durumla alakalı her şeyin eksiksiz kaydedilmesi gerekir. Eğer mali işlemleri eksiksiz kaydetmez isek doğru ölçemeyiz. Doğru ölçemezsek, o zaman da hiçbir şey tam bir şekilde anlaşılamaz.
  Muhasebenin en temel işlevi mali nitelikteki olayları yazmak kayda geçirmektir. Yazmak, kaydetmek insanlık tarihi ile başlar. Yazılanlar unutulmaz, hatırlanır Eski devirlerde yaşayan insanlar taşa, deriye, tahtaya, yazmışlar. Yazılmayan şeyinde hesabı doğru tutulmaz . Sonuçları da sağlıklı olmaz. Kimse de itibar etmez. 

 • 2
  9 ay önce

  TANIM
  İşletmelerin ekonomik, mali ve hukuki durumları ile vergiye ilişkin işlemlerini muhasebe kurallarına, gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek görüşünü ilgililere bildiren ve bu işleri bir işyerine bağlı olmaksızın yapan kişidir.
  GÖREVLER
  Serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydeder,
  Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler, Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir, özel kurumların Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini düzenler, gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurar, geliştirir, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenler veya bu konularda danışmanlık yapar, belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapar, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş bildirir, rapor düzenler, tahkim, bilirkişilik vb. işleri yapar, vergi, fon, gecikme faizi ve cezalar hakkındaki uyuşmazlık işlerini çözümler, şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemlerini yerine getirir, vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda, sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi vb. konularda bilirkişilik yapar, kamu kurumları ile teşebbüs ve işletme sahipleri arasında hakemlik yapar, fizibilite raporları hazırlar (Yatırımlar, ilaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi, sermaye piyasası kurulu ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, fon kaynaklı kredilere ilişkin tespit işlemlerinde vb.).
   
  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
   
  Bilgisayar, hesap makinesi,
  Yasal defterler, beyannameler, makbuzlar
  Çeşitli kırtasiye malzemeleri.
   
  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
  Serbest muhasebeci-mali müşavir olmak isteyenlerin;
  Sayılarla akıl yürütebilme yeteneğine,
  Ayrıntılara dikkat edebilme gücüne sahip,
  Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan,
  Düzenli, sorumlu, sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gereklidir.
   
  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
  Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirler, büro ortamında ve oturarak görev yaparlar. Görev sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Çalışma koşulları düzenlidir. Kişi çalışırken, zaman zaman işletme sahipleriyle, vergi dairelerinin personeliyle, Sosyal Sigortalar kurumu personeliyle, bağlı olduğu meslek
  kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkileşim halindedir.
   
  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
   
  3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu gereğince;

  Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu yönetimi ve Siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülteler,
  Yukarıda yazılı bölümlerle denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca (YÖK) tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumları,
  Yukarıdaki yazılı alanlarda yüksek lisans eğitimi veren fakülteler.

   
  ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
  Bu meslekte matematik ve mantık dersleri önemlidir. Ayrıca bu alana yönelmek isteyen kişilerin muhasebe, ticaret, ekonomi, maliye ve hukuk dersleri ile bilgisayara ilgili olmaları gerekmektedir.
   
  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
  Bu meslek asıl olarak staj yoluyla öğrenilir. Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir adayları stajlarını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir yanında 2 yıl çalışarak yaparlar.
  Adayların staj konuları, çalışma programları ve staja ilişkin zorunlu eğitim programları Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından hazırlanır. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları staj konuları, çalışma programları ve zorunlu eğitim
  programlarını adaylara duyurur ve uygulanmasını denetler.
  Serbest muhasebeci-mali müşavir adayları 2 yıllık stajın sonunda açılacak olan sınava girmeye hak kazanırlar. Ancak bunun için aday meslek mensubunun, yanında staj yaptığı meslek mensubundan staj değerlendirme notu olarak 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekir.
  Açılan Serbest Muhasebeci- Mali Müşavirlik sınavı konuları şunlardır:
   

  Finansal Muhasebe
  Finansal Tablolar ve Analizi
  Maliyet Muhasebesi
  Muhasebe Denetimi
  Vergi Mevzuatı ve Uygulaması
  Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku)
  Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku

   
  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
  Yapılan sınavda her konudan 100 üzerinden en az 50 alınması şartıyla, sınavın tüm konularının notları toplanır ve aritmetik ortalaması alınır. Başarılı sayılmak için bu ortalamanın en az 60 olması gerekir. Yanında staj yapılan meslek mensubu tarafından verilen değerlendirme not ortalaması ayrı bir ders gibi ortalamaya dahil edilir.
   
  EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
  Staj bitiminde yapılan sınavda başarılı olan kişilere “Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir” ruhsatı ve unvanı verilir.
   
  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
  Serbest muhasebeci-Mali Müşavirler kendi özel bürolarında ve denetim şirketlerinde çalışabilirler.
  Avrupa Birliğine kabul edilmemizin gündemde olduğu bugünlerde mali konulardaki uygulamaların değişmesi ve artmasına paralel olarak bu meslekte çalışan kişilerin sayısı ve bu kişilere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.
   
  EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE
  Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir adayları yanlarında staj gördükleri kişi tarafından sigortalı olarak ve en az asgari ücretle çalıştırılmaktadırlar.
   
  EĞİTİM SONRASI
  Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirler, Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen ve yapılan işlerin mahiyetine göre değişen asgari ücret tarifelerine uygun olarak gelir elde ederler. Her Serbest Muhasebeci- Mali Müşavirin kazanç durumu ise çalıştığı işyeri, işteki tecrübesi, başarısı ve iş kapasitesi oranında değişebilmektedir.
   
  MESLEKTE İLERLEME
  Serbest muhasebeci - mali müşavirlerin meslekte ilerlemeleri yeminli – mali müşavir unvanına hak kazanmaları ile gerçekleşebilmektedir. Bunun için 10 yıl serbest muhasebeci - mali müşavir olarak çalışması, yeminli mali müşavirlik sınavını kazanması ve ruhsatını alması gerekmektedir.
   
  BENZER MESLEKLER

  Bankacı,
  Sigortacı.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
MUHASEBE NEDİR? NE İŞE YARAR?
Muhasebe, işletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlayan bir bilimdir. Muhasebe bir ölçme-ölçümleme mesleğidir. Bir işi, işlemi, olayı, vakayı, doğru ölçebilmemiz için o durumla alakalı her şeyin eksiksiz kaydedilmesi gerekir. Eğer mali işlemleri eksiksiz kaydetmez isek doğru ölçemeyiz. Doğru ölçemezsek, o zaman da hiçbir şey tam bir şekilde anlaşılamaz. Muhasebenin en temel işlevi mali nitelikteki olayları yazmak kayda geçirmektir. Yazmak, kaydetmek insanlık tarihi ile başlar. Yazılanlar unutulmaz, hatırlanır Eski devirlerde yaşayan insanlar taşa, deriye, tahtaya, yazmışlar. Yazılmayan şeyinde hesabı doğru tutulmaz . Sonuçları da sağlıklı olmaz. Kimse de itibar etmez. ”söz uçar yazı kalır “(atasözü)
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)